تاثیرات آلودگی صوتی در زندگی انسان و نقش بسزای عایق های آکوستیکی برای کاهش آلودگی های صوتی محیطی به شرح زیر است: بطور کلی زندگی شهری دغدغه و پیچیدگیهای بسیاری را به همراه دارد
زمانی که بشر از نظریاتش درساختن شهر استفاده نمود معماری در شهر سازی صورت دیگری گرفته محوریت اقتصاد را در سرلوحه هدفهای خود قرار داد و اندک اندک بسیاری از استانداردها و سلامت جامعه تضعیف شده و یا استانداردهای خود را بصورت دائمی یا برهه ای پایین آورده تا مانعی برای توسعه شهری نباشد ازین رو الودگی صوتی توانسته با سلب ارامش بشر و ایجاد تنشهای متعدد مشکلات عدیدی را به همراه اورد بنابراین یکی از روشهای مفیدی که در این میان میتوان از ان بهره برد اکوستیک و یا acoustic میباشد

اکوستیک چیست؟

علم مربوط به شنوایی و صدا را اکوستیک acoustic می نامند علمی که به تولید و رفتار امواج صدا در محیط میپردازد را آکوستیک گویند. رفتار اکوستیک شامل بازتاب و شکست امواج در محیط میباشد.هدف مهم اکوستیک از بین بردن و یا به حداقل رساندن این امواج مزاحم در محیط است.

بنابراین عايق كاري امواج يا صدابندي محیط امري ضروری و واجب است.  عایق کاری صدای ساختمان بر دو اصل تاکید دارد :

1: کم کردن صداي ناخواسته محیط از راه جذب ان با متریال آكوستيكي.

2: ممانعت از انتشار صدا از خارج يا داخل محیط  به اتا قها از راه ديوار، در و پنجره .

 روشهای اکوستیکی در اغلب  موارد در کاهش امواج  و هزینه های آن موثربوده و بر کارایی محل و ارتقای اوضاع آن می افزایند.هدف از این بحث بررسی وضعیت حاضر و ارائه کردن یک سری راه حلهایی در راستای دستیابی به ارتقای کیفیت زندگی است که می تواند آسایش صوتی و مصرف بهینه انرژی را به ارمغان اورد.

1مجموع 8 مقاله
1مجموع 8 مقاله
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :