جهت رویت نمونه های بیشتر تعمیر و رویه کوبی شده به عکس های ارسالی مشتریان مراجعه بفرمایید.

در نمونه های زیر عکس قبل و بعد از تعمیرات و رویه کوبی مبلمان ترک در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است. توجه بفرمایید که انتخاب پارچه طبق نظر و سلیقه مشتریان بوده و کارشناسان ما هرگونه راهنمایی در مورد کیفیت پارچه را در اختیار شما عزیزان قرار خواهند داد.

 

رویه کوبی و تعمیرات مبل استیل نیز توسط تیم حرفه ای و متخصص انجام میگردد.