بایگانی برچسب: قیمت در چرم

درب چرمی ضدصدا Acoustic door

آکوستیک چیست و چرا دربها به آکوستیک نیاز پیدا میکنند. اکوستیک به معنای عایق کاری و یا عایق بندی صوتی میباشد. در واقع هدف از آکوستیک کاهش انتقال صوتی در محوطه بوده تا بتوان حائلی ایجاد کرد که مانع انتقال اصوات گردد. امروزه با گستردگی جمعیت و کوچک شدن فضا اهمیت اگوستیک به خوبی احساس […]